Zemětřesení v Japonsku a jaderná elektrárna Fukušima (IV)

3. 04. 2011 18:30:06
Technici se již více než tři týdny snaží vyřešit problémy spojené s dochlazováním bloků poškozených zničujícím zemětřesením a vlnou tsunami.

Předchozí tři články (zde, zde, zde) pokrývaly události v elektrárně Fukušima Daiči do 27.3.2011, 11:00 CEST. V tomto shrnutí přináším informace o následujícím časovém období.

Pokud není v textu uvedeno jinak, vycházím z průběžně aktualizovaných veřejně publikovaných informací IAEA předávaných japonskou Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA).

Další ze série zemětřesení
V ranních hodinách dne 28.3 zasáhlo ostrov Honšú zemětřesení s magnitudou 6,5. Nejblíže epicentru se nacházela JE Onagawa, která přestála zemětřesení bez jakýchkoliv problémů. Ovšem všechny 3 bloky této elektrárny zůstaly odstaveny již od zničujícího zemětřesení 11.3.

Stručné shrnutí informací z elektrárny Fukušima Daiichi od 27.3.2011 do 3.4.2011
(časové údaje vztaženy k lokálnímu času JST)

Blok 1
Vzhledem k nedostatečnému chlazení palivových článků v průběhu minulých tří týdnů se předpokládá poškození paliva. V průběhu prací bylo obnoveno vnější elektrické napájení, osvětlení blokové dozorny a část technologických kontrolních a řídících systémů. Přívod vody do tlakové nádoby reaktoru je od 29.3 zajišťován provizorním čerpadlem (8 m3/hod) napájeným z vnější sítě a zálohovaným dieselgenerátorem.

Teplota na přívodním nátrubku tlakové nádoby vykazovala přechodný vzestup a následně pokles (24.3 - 243°C, maximum 28.3/29.3 – 323°C, 2.4 - 249°C), což souviselo s přechodem z provizorního externího chlazení na doplňování vody do reaktoru pomocí čerpadel. Poslední údaj z 3.4 uváděl teplotu 259°C. Odpovídajícím způsobem kolísá tlak v reaktoru, tlak v kontejnmentu mírně poklesl. Teplota na dně tlakové nádoby se trvale snižuje (27.3 – 142°C, 2.4 – 119°C, 3.4 – 117°C).

V průběhu týdne probíhalo přečerpávání vody ze suterénu strojovny do hlavního kondenzátoru, což je základní podmínkou postupného zprovozňování elektrických systémů, snížení úrovně radiace v budově a samozřejmě i omezení potenciální kontaminace pracovníků. Voda byla průběžně čerpána do hlavního kondenzátoru až 3 čerpadly (každé 6,5 tun/hod). Hladina vody v odčerpávaných prostorách se snížila, ovšem kondenzátor se následně zaplnil vodou a čerpání vody bylo zastaveno. Podle posledních zpráv provozovatel dokončil přečerpávání vody ze zaplněného kondenzátoru do jiných technologických nádrží.

Pokračuje se v čerpání vody do bazénu vyhořelého paliva mobilním čerpadlem na beton a pracuje se na zprovoznění chlazení.

Blok 2
Vzhledem k nedostatečnému chlazení palivových článků v průběhu minulých třech týdnů se předpokládá poškození paliva. Technici obnovili vnější elektrické napájení, osvětlení blokové dozorny a následně zprovoznili část z technologických kontrolních a řídících systémů. Přívod vody do tlakové nádoby reaktoru je od 27.3 zajišťován provizorním čerpadlem (9 m3/hod) napájeným z vnější sítě a zálohovaným dieselgenerátorem.

Tlak v reaktoru a kontejnmentu je stabilní. Teplota na vstupním nátrubku tlakové nádoby vykazuje v posledních dnech sestupný trend (29.3 – 154°C, 31.3 – 181°C, 2.4 – 161°C, 3.4 – 159°C). Teplota na dně tlakové nádoby se dlouhodobě drží pod 100°C.

Probíhají přípravy na přečerpávání vody ze suterénu strojovny do hlavního kondenzátoru. Podmínkou je však vyprázdnění kondenzátoru, který je zaplněn vodou. Provozovatel zahájil přečerpávání vody ze zaplněného kondenzátoru do jiných technologických nádrží.

Dne 27.3 byla v technologických kanálech v blízkosti strojovny nalezena kontaminovaná voda. Dávkový příkon nad hladinou činil více než 1000 mSv/hod, což je velmi vysoká úroveň radiace. Předpokládá se, že takto vysoká úroveň radiace je zapříčiněna přímým kontaktem vody s nataveným palivem s jejím následným průnikem do strojovny.

Pokračovalo se v čerpání vody do bazénu vyhořelého paliva, a to jak pojízdným čerpadlem na beton, tak i následně provizorním elektrickým čerpadlem. Pracuje se na zprovoznění chlazení. Teplota chladící vody se snižuje 26.3 - 57°C, 29.3 - 46°C.

Fukushima_Unit2_Reuters.jpg
Bloková dozorna bloku 2 JE Fukušima Daiči po zprovoznění osvětlení
Foto: Reuters

Blok 3
Vzhledem k nedostatečnému chlazení palivových článků v průběhu minulých třech týdnů se předpokládá poškození paliva. Technici obnovili vnější elektrické napájení a zprovoznili osvětlení blokové dozorny. Přívod vody do tlakové nádoby reaktoru je od 28.3 zajišťován provizorním čerpadlem (7 m3/hod) napájeným z vnější sítě a zálohovaným dieselgenerátorem.

Teplota na přívodním nátrubku tlakové nádoby reaktoru kolísá (31.3 – 89°C, 1.4 – 101°C, 2.4 – 119°C, 3.4 – 118°C). Teplota na dně tlakové nádoby vykazuje v posledních dnech sestupný trend (29.3 – 121°C, 30.3 – 116°C, 31.3 – 114°C, 1.4 – 112°C, 2.4 – 90°C, 3.4 – 92°C), měření teploty však obecně nejsou na tomto bloku považována za zcela spolehlivá. Tlak v reaktoru je stabilní.

Probíhají přípravy přečerpávání vody ze suterénu strojovny do hlavního kondenzátoru, což by umožnilo zprovoznění elektrických systémů. Podmínkou je však vyprázdnění kondenzátoru, který byl zaplněn vodou. Provozovatel připravuje přečerpávání vody ze zaplněného kondenzátoru do jiných technologických nádrží.

Pokračuje se v čerpání vody do bazénu vyhořelého paliva s využitím mobilního čerpadla na beton a pracuje se na zprovoznění chlazení.

Blok 4
Bez výrazných změn na bloku oproti minulému týdnu. Zvažuje se přečerpávání vody ze suterénu strojovny do hlavního kondenzátoru, obdobně jako v případě bloků 1 až 3.

V reaktoru se nenachází palivo, protože bylo vyvezeno již po odstávce 30. listopadu do bazénu vyhořelého paliva, na který je primárně soustředěna pozornost provozovatele. Pokračuje se v čerpání vody do bazénu mobilním čerpadlem na beton a pracuje se na zprovoznění chlazení.

Bloky 5 a 6
Oba bloky jsou bezpečně odstaveny a vychlazeny, přičemž technologické systémy jsou napájeny z externího napájení.

Radiační situace
Aktualizované, ověřené a podrobné informace v české jazyce o měření dávkového příkonu, kontaminaci terénu, pitné vody a potravin poskytuje SÚJB.

Odhalen hlavní zdroj úniku radionuklidů do mořské vody?
Dne 3.4 NISA oznámila, že provozovatel pravděpodobně odhalil netěsná místa v kabelových prostorách v blízkosti přívodu chladící mořské vody do bloku 2, kde byl potvrzen výskyt kontaminované vody s aktivitou vyšší než 1000 mSv/hod. Trhlinami ve stavebních konstrukcích uniká radioaktivní voda přímo do moře. Provozovatel se pokusil utěsnit konstrukce betonem, ovšem podle posledních zpráv nedošlo k podstatnému snížení úniků. Připravuje se utěsnění speciální směsí na bázi polymerů. Z pohledu dopadů na životní prostředí je v tomto případě důležité, že radionuklidy se v moři poměrně snadno ředí a aktivita vzorků se vzdáleností poměrně výrazně klesá. Provozovatel zřídil 3 další odběrná místa ve vzdálenosti 15 km od elektráren Fukušima Daiči Fukušima Daiini.

Plutonium ve vzorcích půdy z Fukušima Daiiči
Dne 28.3 bylo oznámeno nalezení stop plutonia v odebraných vzorcích půdy poblíž bloku 2. Stopy plutonia v půdě nejsou v Japonsku neobvyklé, pocházejí z radioaktivního spadu z období pokusných jaderných výbuchů v atmosféře. Dle sdělení NISA měření potvrzují uvolnění velmi malého množství plutonia v průběhu havárie, přičemž nejsou překračovány hladiny pozadí zaznamenávané japonskými orgány za posledních 30 let. NISA bude pokračovat v dalším šetření.

Podmínky pracovníků na lokalitě
V přehledu za minulý týden jsem se zmiňoval o zvýšených celotělových dávkách, které obdrželi 3 pracovníci subdodavatelské firmy dne 24.3 při pokládce kabelů ve strojovně bloku 3. Pracovníci byli 28.3 propuštěni z National Institute of Radiological Sciences, kde byli na pozorování.

Dne 30.3 byla v sutinách prvního podlaží strojovny bloku 4 nalezena těla dvou pracovníků provozovatele, kteří byli pohřešováni již od zemětřesení 11.3.

Podle sdělení NISA obdrželo k 1.4 v areálu Fukušima Daiči celotělovou dávku vyšší než 100 mSv celkem 21 osob, což je doposud velmi dobrý výsledek – s přihlédnutím ke stavu, v jakém se nachází čtyři ze šesti bloků postižených přírodní katastrofou.

Autor při zpracování článku vycházel z osobní interpretace informací dostupných do 3.4.2011, 18:00 CEST. Další vývoj bude zpracován v samostatném článku, pravděpodobně však již ve vícetýdenním časovém odstupu.

(Psáno pro blog.iDNES)

Petr Nejedlý

Autor: Petr Nejedlý | neděle 3.4.2011 18:30 | karma článku: 24.55 | přečteno: 2920x

Další články blogera

Petr Nejedlý

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 3)

Závěrečný díl miniseriálu o energetické transformaci z pohledu plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, spolehlivosti dodávek energie a hospodárnosti.

21.5.2017 v 10:45 | Karma článku: 23.15 | Přečteno: 1242 | Diskuse

Petr Nejedlý

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 2)

Pokračování miniseriálu o energetické transformaci z pohledu plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, spolehlivosti dodávek energie a hospodárnosti.

14.5.2017 v 10:59 | Karma článku: 17.46 | Přečteno: 717 | Diskuse

Petr Nejedlý

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 1)

Poradenská společnost McKinsey od září 2012 pravidelně zveřejňuje analýzu, která na základě hodnocení patnácti parametrů názorně dokladuje postup energetické transformace.

9.5.2017 v 14:56 | Karma článku: 22.66 | Přečteno: 1181 | Diskuse

Petr Nejedlý

Jižní Austrálie, kraj bez baseloadu a po sérii blackoutů

Jižní Austrálie měla být globálním příkladem náhrady uhelných elektráren pracujících v základním zatížení obnovitelnými zdroji. K prvnímu blackoutu došlo za necelých pět měsíců.

23.4.2017 v 13:24 | Karma článku: 31.37 | Přečteno: 1391 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Etika a jaderná energetika

Jak vnímáte etický problém v jaderné energetice? Zvu vás do diskuze pod blogem. Máme právo využívat jadernou technologii nebo máme povinnost planetu “jádra” ušetřit? (délka blogu 5 min.)

27.5.2019 v 8:00 | Karma článku: 13.04 | Přečteno: 141 | Diskuse

Jan Fikáček

Proč Einstein nerozuměl své teorii relativity 3 roky poté, co ji zveřejnil

Většina lidí si myslí, že žádnou z obou teorií relativity nikdy nepochopí, děsí je složitá matematika a revoluční styl Einsteinova myšlení. Někdo tvrdí, že teorie relativity je nesmysl, čímž chce vyřešit svou frustraci z ní.

26.5.2019 v 21:15 | Karma článku: 22.73 | Přečteno: 729 | Diskuse

Libor Čermák

Včera se objevil první anglický obrazec v obilí roku 2019

Ale to neznamená, že se od podzimu do jara na tomto záhadologickém poli nedělo nic. I v této době se nové obrazce objevovaly. Ve sněhu, ledu a trávě. Pojďte se seznámit s mými interpretacemi těchto nejnovějších obrazců.

23.5.2019 v 12:00 | Karma článku: 17.85 | Přečteno: 637 |

Dana Tenzler

Komu vděčíme za objev kofeinu?

Za kofein vděčíme především pilným sběračům na plantážích, kde se pěstují kávovníky. Látku “kofein” pro nás pro změnu objevil před 200 roky vědec, který má na kontě nejeden objev v oblasti chemie. Uhodnete jeho jméno?(délka 5 min)

23.5.2019 v 8:00 | Karma článku: 23.76 | Přečteno: 423 | Diskuse

Karel Tejkal

Uveďme kosmologii na pravou víru

V půlnočním království žije kreacionista Vendelín Dobrotivý. Jeho koníčkem je kosmologie. Poté, co vrchní inkvizitor vyobcoval téměř všechny heretiky, stal se Vendelín Dobrotivý v půlnočním království zásadní vědeckou autoritou.

22.5.2019 v 16:21 | Karma článku: 9.03 | Přečteno: 335 | Diskuse
Počet článků 157 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2986

Autor je absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické, specializace jaderné elektrárny. Od ukončení studií v r. 1988 pracuje ve společnosti ČEZ a.s., jaderná elektrárna Temelín - v současné době jako manažer útvaru technika, Výstavba jaderných elektráren. Profesně se zabývá elektroenergetikou, zvláště jadernou energetikou. Ačkoliv je technicky vzdělán, zajímá se rovněž o historickou religionistiku (z pohledu ateisty) a cizí jazyky (angličtina, němčina, ruština, francouzština).

Najdete na iDNES.cz